දේශපාලනය සිදුකිරීම මැතිවරණ කාලයට පමණක් සීමා විය යුතු බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසයි.

කලාවැව, ඉපලෝගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ඉහළ දේශපාලනඥයන් එක්ව කටයුතු කිරීමේ දී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙන්ව කටයුතු නොකළ යුතු බවය.

එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා දරුවන් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය වෙත යොමුකිරීම සම්බන්ධයෙන් ද අදහස්  පළ කළේය.