මාතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක නලීන් රණවීර මහතා හම්බන්තොට මාගම්පුර වරායේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වශයෙන් පත්කර තිබේ.

නව වරාය සහ නාවුක කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා විසින් ඊට අදාළ පත්වීම් ලිපිය අද(05) නලීන් රණවීර මහතා වෙත භාර දෙන ලදි.