ශ‍්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සතු අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 60ක පමණ මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට පවරා ගැනීමට සූදානමක් ඇතැයි ද එසේ කළහොත් තමන් අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවටද නවීන් දිසානායක ඊයේ ප‍්‍රකාශයක් කළ ඇත

ශ‍්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සතු මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයට පවරා ගැනීම මීට පෙර කිසි දිනෙක සිදු නොවූවක් බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

ජනාධිපතිවරයා සහ නවීන් දිසානායක අමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාව ලබන සඳුදා සිදුකෙරෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි කියා සිටියා.