පුරප්පාඩු වී ඇති ජනාධිපති ලේකම් ධුරය සඳහා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින් ප‍්‍රනාන්දු මහතා පත්වී ඇති අතර අඟහරුවාදා (02) දින වැඩ භාර ගැනීමට නියමිත ඇතැයි නිල නොවන වාර්තා පළ වනවා.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ පී.බී අබේකෝන් ඊයේ (30) එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ, අසනීප තත්වයක හේතුවක් මතයි.

නව ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස පත්වනු ඇතැයි වාර්තා පළ වන ඔස්ටින් ප‍්‍රනාන්දු කලක් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා.