ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ තීරණයෙන් මහ බැංකු අධිපති ධූරයට නම් කෙරුණු ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද (02) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපතිතුමා හමුවිය.

ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා සහ ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා සුහද පිළිසදරක ද නිරත වූහ.

 

01 (10)