අමාත්‍යාංශ 10ක් සඳහා පත්කර ඇති නව ලේකම්වරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි භාර ගත්තා.

මේ අතර ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් නිමල් බෝපගේ ජනාධිපති මාධ්‍ය උපදේශක, ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් හා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

එම ලේකම්වරුන්ගේ නාමලේඛනය පහතින් දැක්වෙයි.