නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ වාර්තාව ජාතික පුස්තකාල මණ්ඩලයට භාරදීමට තීරණය කර තිබේ.

අදාළ යෝජනා අනාගතයේදී ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පරිහරණය කිරීම සඳහා සංරක්ෂණය කිරීම මෙහි අරමුණ බව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපති ලාල් විජේනායක මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව විවිධ පාර්ශවවලින් ලද ප්‍රතිචාර, ලේඛන වශයෙන් හා හඬ පට වශයෙන්ද මේ සමඟම ජාතික පුස්තකාලය වෙත භාරදීමට නියමිතය.

අද පෙරවරු 10.00ට අදාළ ලේඛන ජාතික පුස්තකාල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත භාරදෙන බව ලාල් විජේනායක මහතා පැවසීය.