නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරනු ලබන්නේ ජනතා අවශ්‍යතාව අනුව බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ඇතැම් සංවිධාන, මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කරමින් අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන යන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

එවැනි ප්‍රචාර තුළින් යළිත් රට අගාධයට ඇද දැමීමට කටයුතු නොකරන ලෙසද අමාත්‍යවරයා ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 350 දෙනෙකුට සාම විනිසුරු පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින් මෙම අදහස් පළ කළේය.