පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට විසින් අද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ  ඔහු අද ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා එම කොට්ඨාසයට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.
නාමල් රාජපක්ෂ හිමිකාරිත්වය දරන NR Associates සමාගම සහ “ගවර්ස් ලේන්” සමාගම් දෙක සිදු කර ඇතයි ඉයන මුදල් ගණුදෙනු 14ක් සම්බන්ධව නීතිපතිතුමා විසින් අවධාන යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව මුදල් විශුද්ධිකරණ පණත යටතේ මෙම සමාගම් දෙකේ 6 දෙනෙක් අත් අඩංගුවට ගනීමටයි නීතිපති තුමා විසින් උපදෙස් දී ඇත්තේ.
 නාමල් රාජපක්ෂ අත් අඩංගුවට පත් වී ඇතත්, මේ වන විට චෝදනා එල්ල වී ඇති “සුජානි බෝගොල්ලාගම” නවලෝක රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගන්නා බව පවසමින් රෝහල් ගත වී ඇති බවත් අපේ රට වෙබ් අඩවියට වාර්තා වෙනවා.