ඊයේ (19) දිනය යෙදී තිබූ පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිතුල්පව්ව පුදබිමේ දී සිල් සමාදන් වී තිබේ.

එහිදී ඒ මහතා බොහෝ ආගමික කටයුතු වලට ද සහභාගී වී ඇත.

f221dda5087d7ae5883cae9f496337d8_L 13445472_10208649258823342_1066851380677115885_n 13511001_10208649258783341_4046132214376953124_n