මේ වැසි සහිත නාය යාම් පිළිබඳව වඩාත් කතාබහට ලක්වන සමයක්.

එවන් සමයක නායයාමකින් සිය පවුලම අහිමි වූ යුවතියක් සුපිරි නිළියක් වන මියුසික් වීඩියෝවක් මේ වනවිට

හරි නිෂ්පාදන ලේබලය යටතේ ලහිරු මුදලිගේ විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

මිලින්ද සදරුවන්ගේ නවතම ගීතය වන “ආශිර්වාදය” ගීතයේ මියුසික් වීඩියෝව මෙලෙස සකසා ඇති අතර එම වීඩියෝව පහතින් නැරඹිය හැකියි.