නිරෝගී ජනතාවක් බිහි කිරීම සඳහා ජනතාවගේ පෝෂණ තත්වය පිළිබඳ විශේෂ අවදානයක් යොමු කළයුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

එමෙන්ම සෑම සෞඛ්‍ය වර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාශයකටම පෝෂණ වෛද්‍යවරුන් එක් අයෙකු බැගින් හෝ පත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බව ද ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය පෝෂණවේදීන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබූ, සායනික පෝෂණ සම්මන්ත්‍රණයට එක්වෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

04-4-1-1024x977

05-4-1024x474

01-24-1024x875

02-13-1140x555