ගත වූ මාස 6 තුළ පොලිස් නිලධාරීන් පිළිබඳ 500කට වැඩි පැමිණිලි ගණනක්

පොලිස් නිලධාරින් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 600 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇතැයි ජාතික පොලිස් කොමිසම පවසයි.
එහි ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පසුගිය වසරේ පැමිණිලි 1800 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව ය.
මේ අතර, අල්ලස් ගැනීමේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් වසරේ ගත වූ කාලසීමාව තුළ පොලිස් නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම පවසයි.
එහි විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පසුගිය වසරේ එවැනි නිලධාරීන් 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ය.
එම නිලධාරින්ගේ සේවය අත්හිටුවා ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය