පක්ෂය විවේචනය කරනවා නම් පක්ෂයෙන් ඉවත් වන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායකට පවසා තිබෙනවා.

අගමැති මෙලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පවසා ඇත්තේ පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී.
පසුගිය දිනෙක ‍රජයේ දූෂණ හා වංචා පිළිබද සෙවුම් යාන්ත්‍රණය මන්දගාමීබව පවසා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලීමේන්තුවේදි මෙලෙස පක්ෂය හා රජය විවේචනය කර සිටියා.

අගමැතිවරයා රංජන් රාමනායකට අනතුරු අගවා ඇත්තේ මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙනි.