ඔලිම්පික් පදක්කම් ලාභී සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය සැමියාගෙන් පහර කෑමට ලක්ව ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

වැලිවේරිය පොලිසිය සඳහන් කළේ සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියගේ සැමියාව මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.