ඔලිම්පික් පදක්කම් ලාභී සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය සැමියාගෙන් පහර කෑමට ලක්ව ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

වැලිවේරිය පොලිසිය සඳහන් කළේ සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියගේ සැමියාව මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY