‘ප්‍රමිතියෙන් ඉහළම‘ GMOA වෛද්‍යවරයෙක් මහනුවර මහ රෝහලෙන් සොයා ගෙන ඇති අතර අවාසනාවකට ඔහු අද ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගත්තේ ය.

ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව මහනුවර එම රෝහලේම වෛද්‍යවරියක වන සිය බිරිඳට කෲර වධහිංසා පමුණුවමින් දිගින් දිගටම පහරදීම් කළා යැයි වෛද්‍ය බිරිඳ විසින් වෛද්‍ය සැමියාට එරෙහිව කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව ය.

මෙම ‘ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ GMOA‘  වෙද්‍යවරයා විසින් සිදු කරන ලද පහරදීමකින් පසු ප්‍රතිකාර සඳහා අදාළ වෛද්‍යවරිය මහනුවර මහරෝහලට ඇතුළත් කෙරුණු අතර ඉන්පසු සැකකාර වෛද්‍යවරයා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගත්තේ ය.

මෙකී ‘ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ GMOA‘ වෛද්‍යවරයා විසින් සිය බිරිඳට එල්ල කළ පහරදීම් හා වධහිංසා පිළිබඳ පසුගිය සති දෙක තුළ පමණක් මහනුවර පොලීසියට පැමිණිලි තුනක් ලැබී තිබේ. මෙයට පෙරද මෙවැනි පහරදීම් හා වධහිංසා පිළිබඳව වෛද්‍යවරිය විසින් පොලීසියට පැමිණිළි රැසක් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

‘ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ GMOA‘ වෛද්‍යවරයා විසින් දිගින් දිගටම සිදුකරන වධහිංසා හා පහර දීම් පිළිබඳව විමර්ශණය කළ පොලීසිය ජොස්තරයා අද අත්අඩංගුවට ගත්තේ ය.

රටවැසියා බලාගෙන සිටින්නේ තම ‘අග්‍රගන්‍ය‘ සාමාජිකයෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන පාදෙණියලාගේ GMOA එක වර්ජනයක් කරයිද කියා ය.