දුලීකා මාරපන කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්න රංගන හැකියාවෙන් ඉහළම තැනක ඉන්න ආදරණීය කලාකාරිණියක්.

අවස්ථා ගණනාවකදිම සම්මානයට පාත්‍ර‍වුණ දුලීකා ලැබෙන චරිතයට උපරිම සාධාරණය ඉටුකරනවා කියලයි ශේෂ්ත්‍රයේ අය කියන්නේ.

ඒ ගැන අපට තවත් ඔප්පු කරවන ඡායාරූප පෙළක් දුලීකා ඇගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කරලා තිබුණා.

ඇගේ හිසමුඩුකළ ඡායාරූප පෙලක් තමයි මේ විදියට ෆේස්බුක් එකේ පලකරලා තිබුනේ.සුපර්ණා නැමති චිත්‍ර‍පටයක චරිතයක් වෙනුවෙන් ඇය මෙසේ හිස මුඩු කොට තිබුණා.