රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධූරය සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා නැවතවරක් තේරී පත්ව තිබේ.

එම සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී පාදෙනිය මහතා නිතරගයෙන් සභාපති ධුරයට තේරී පත්වී ඇති බව සඳහන්ය.

විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධුරයට පත්වූ 6 වන අවස්ථාව මෙය වෙයි.

මීට අමතරව සංගමයේ සෙසු තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් පත් කරගැනීම ද මහා සභා රැස්වීමේ දී සිදුව ඇති අතර ඒ අතරින් නව ලේකම්වරයා ලෙස  වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා මහතාත් සංස්කාරකවරයා ලෙස වෛද්‍ය නලින්ද හේරත් මහතාත් පත්ව ඇති බව සඳහන්ය.