පසුගියදා (01) පැවැති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාවේ දී කුඩා ළමයකු යොදාගෙන සටන් පාඨ කියැවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වන ‍ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ පොලිස් ඒකකය එම ළමයාගේ අනන්‍යතාව හෙළිකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරගෙන යයි.

මේ සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් කළ මහජන අයිතීන් පිළිබඳ එකමුතුවේ ප්‍රධාන ලේකම් අසේල සම්පත් මහතාගෙන් සහ එම එකමුතුවේ ප්‍රචාරක ලේකම් හිරත්න අමරසිංහ මහතාගේ ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ පොලිස් ඒකකය ඊයේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබිණ.

මේ ළමයාගේ අනන්‍යතාව හෙළිකර ගැනීම සඳහා ළමාරක්ෂක අධිකාරිය මහජන සහාය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරගෙන යයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා සහ තවත් පිරිසක් එම ළමයා ලවා සටන් පාඨ කියැවීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එම ළමයා කරේ තබාගෙන පාද යාත්‍රාවේ රැගෙන යමින් සටන් පාඨ කියැවීම ඇතුළු වීඩියෝ පට ගණනාවක් මහජන අයිතීන් පිළිබඳ සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් අසේල සම්පත් මහතා ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ පොලිස් ඒකකය වෙත බාරදී තිබේ. මේ ළමයා දේශපාලන වැඩවලට යොදාගෙන ඔහු හරහා රටේ නායකයන්ට අපහාස කරවීම ඇතුළු එම ළමයාගේ මානසික තත්ත්වය අපයෝජනයට ලක්කිරීම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.