ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන 03 වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස (නොවැම්බර් ) 19 සහ 20 යන දෙදින පුරා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ක්‍රිඩාංගනයේදීි පැවැත්වෙන අතර එම දින දෙකේදී ,03 වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩකයින් සමගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමක් සහ තරුණ කළාකරැවන් නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමක් සහභාගි වීමට නියමිතය.

14958513_1285069594878370_1049652704_n

මෙම තරගාවලිය නැරඹීම සදහා සියලුම දෙනාට සංවිධායක කමිටුව විසින් ආරාධනා කරනු ලැබේ .මෙහි විද්‍යුත් මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ටී,වී දෙරණ ආයතනයත් මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආවරණය ලේක්හවුස් ආයතනයත් ලබා දෙනු ලැබේ