රාජ්‍ය ඇමතිනී වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පසුගියදා ව්‍යාපෘති උත්සවයක් සඳහා කටාන අක්කර පණහ ප්‍රදේශයට නිල රථයෙන් ගමන් කරමින් සිටියදී මීගමුව කිට්ටුව මහමග අනතුරක් සිදුවූ පුද්ගලයෙකු දැක වහා ක්‍රියාත්මකවී තුවාලකරු නිල රථයට නංවා රෝහලට යවා ඇති අතර උත්සවයට පමා නොවී යන්නට අවශ්‍ය නිසා ඇය පාරේ ගමන් කරමින් තිබුණ ත්‍රීරෝද රථයක නැගී ඒ වෙත ගොස් තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රභූ දේශපාලනඥයින් නොකරන ආකාරයේ පරිත්‍යාගයක් සිදු කළ රාජ්‍ය ඇමතිනියගේ මෙම ක්‍රියා කලාපය මේ වනවිට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ඇගයුමට බඳුන්ව ඇත.

ඇය මහමගදී උදව් කරන ලද තුවාල කරු පොලිස් නිලධාරියෙකු වන අතර ඔහුගේ මෝටර් සයිකලය මීගමුව ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේදී එකී අනතුරට මුහුණපා තිබුණි.

ත්‍රීරෝද රථයෙන් කටාන අක්කරපණහ ප්‍රදේශයට ගිය ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය එදින සහභාගී වූයේ එම ප්‍රදේශය හා අවට ගම් තුනක පුද්ගලයින් 1500 කට පානීය ජලය බෙදාදීමේ වැඩසටහනක ජලනල එලීමේ ව්‍යාපෘති උත්සවයටය.

තුවාල ලබා රෝහල් ගතවූ පොලිස් නිලධාරියා මේ වනවිට සුවය ලබා සිටී.