පිළිකා රෝගියෙකුට ලබාදෙන බෙහෙත් සදහා සීමාවක් තිබු අතර එම සිමාව මම වෙනස් කරා.පිළිකා රෝගීන්ට නොමිලේ බෙහෙත් නොදී නිදහස් සෞඛ්ය ගැන කතාකිරීම බොරුවක් යනුවෙන් අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසිය.

තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා පැවසුයේ දුෂණ වංචා අඩුකිරීම මගින් විශාල මුදලක් ඉතුරුකිරීමට හැකිවූ නිසා එම මුදල් සුබසාදනයට යොදවන්න හැකියාව ලැබිතිබෙනවා.

සමහර මාධ්‍ය ලිපිලියනවා මේවා මාධ්‍ය සන්ධර්ශනයක් යැයි කියා තිබෙනවා.