පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සූදානම් බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. කොළඹ අද (15) පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පක්ෂයේ නීති රීතිවලට පටහැනිව කටයුතු කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව විනය ක‍්‍රියාමාර්ග ද ආරම්භ කර ඇති බවයි.

දැනට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන සාමාජිකයින්්ට ද ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග එක්ව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ලෙස ආරාධනා කරන බවයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ.