අංජුල අමරසිංහ කියන්නේ බොක්සිං වලට දක්ෂයෙක් ඒ වගේම ආත්ම ආරක්ෂාව පිළිබඳව කියා දෙන උපදේශකයෙක්.මේ වන විට ඔහු ජීවත්වෙන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි බ්‍රසීලයේ..මෑත දවසක දී ලංකාවට පැමිණි ඔහු ලංකාවේ හමුදාවේ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුට සටන් පුරුදු කළ ආකාරයයි මේ වීඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ.