ජාති, ආගම්, කුල භේදවලින් තොරව සෑම පොලිස් නිළධාරියෙකුම සේවය  කළ යුතු බව පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.
පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ජනතාවගේ දුකට පිහිටවිම පොලිස් නිළධාරියාගේ වගකීම බවයි.
අනුරාධපුර, පරසන්ගස්වැව පොලිස් ස්ථානය විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.
එම අවස්ථාවට එක් වූ අමාත්‍යා පී. හැරිසන් මහතා ද මෙසේ අදහස් පළ කළේය.