හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ගම්පහ හොරගොල්ලේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක සමාධිය වෙත පොලිස් ආරක්ෂාව ඉල්ලා තිබෙනවා.
ඒ මීට පෙර වතාවකදී හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන සහ ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර යන අය ගල් ගසා ඊට හානි පමුණුවා ඇති බැවින් හෙට දින හොරගොල්ල සමාධිය අසලින් ගමන කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාව නිසා හොරගොල්ල සමාධිය වෙත නැවත වතාවක් ගල් ගැසීමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු ලැබීම හේතුවෙන්.
ඒ අනුව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයාගේ සොහොන් කොත පිහිටි සමාධිය වසා දැමීමට සිදුව තිබෙන්නේ ද, ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුරැකීමට බව පවමින් පාද යාත්‍රාවක යෙදෙන දූෂිතයන්ගෙන් වීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කෙරෙන කෙතරම් අගෞරවයක්ද..?