ඉතා දීර්ග කාලයක් තිස්සේ කතා බහට ලක්වූ මෙන්ම යහපාලන ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ පොරොන්දුවක්ද වූ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්වී සම්මත විය.

නමුත් එහි ඇති අඩුපාඩු ගැනද විවිධ අංශ තම මතය ඉදිරි පත් කරනු ලැබුවේ එහි තොතරතුරු දැනගැනීමට ඇත්තේ අල්ප අවස්ථාවක් බවයි නමුත් එම පනත 100% සාර්ථක නොවුවත් එයින් ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් ලැබුණු ප්‍රයෝජනයක් අපට මෙලෙස දැක්විය හැකිය.
එනම් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මන්ත්‍රී වරුන් තමන්ට අයත් පර්මිට් උපයෝගී කරගනිමින් සැප වාහන ගෙන්වීමේදී ඔවුන් කොතරම් මුදලක් රජයට වංචා කොට ඇතිද යන්න මෙයින් හෙළිදරව් කොට ඇත.
මෙහි ඇති සුවිසේශී කාරණය වන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂ මෙන්ම විපක්ෂ මන්ත්‍රී වරුන්ද කෙතරම් රට ගැන ආදරයෙන් කතා කලද ඔවුන් රටට බදු වංචා කොට ඇති බවයි.

තමන්ට සැප වාහන නොමැතිව දුෂ්කර ගම්මානවල ජනතා සේවයට යා නොහැකි බව පැවසු මන්ත්‍රීවරු තම වාහනය ලබාගත් දිනයේම වෙනත් පාර්ශව වලට විකිණීම විමතියට කරුණකි.

සියලු නම් ගම හෙළිදරව් කරන පහත වීඩියෝව අවසන් වනතුරු නරඹන්න…