අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මහින්ද ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ජනපති විශාල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය. පසුගිය දින කිහිපයතුරාවට ඔහු සිදුකල සියලු ප්‍රකාශයන්ට අද ජනපති විසින් ලබාදෙන පිළිතුර මෙසේය.

අද දමිල මුස්ලිම් ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව අතර ජාතිභේදය අවුස්සමින් කෑගහන අය එදා කතා කලේ 13 ඔබ්බට ගිය විසදුමක් ගැන කියල ගොඩක් අයට අමතක වෙලා. දමිල ජනතාව කියන්නේ අවුරුදු 27 කුඩුවෙලා හිටපු ජනතාවක්. ඔවුන්ට නිදහස දෙන්න අපි වැඩකරනකොට දකුණු ඉන්න එක්තරා කන්ඩායමක් බෝඩ් උස්සගෙන මාධ්‍ය හමුවල බෙරිහන් දෙනවා හමුදා කදවූරු වල ඉඩම් ඉවත් කරනවා කියල. මේ කෑගහන කට්ටියට ඕනේ හැමදාමත් දෙමල ජනතාව කූඩු  කරලා තියාගන්නද? මොවුන්ගේ අරමුණ යලිත් ලේ වැගිරෙන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මිස වෙන මොකද්ද? මම මහින්ද රාජපක්ෂගේ රජයේ ඉද්දි 2004 සුනාමි ආපු දිනවල ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසදන්න ව්‍යවස්ථාවට යෝජනා ගෙනාවාම අද ඔය කෑගහන කට්ටියම එදත් මගේ මෙසේ ඉදිරිපිට ඝෝෂා කළා. අපිට අවශ්‍ය මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසදන්න. මේ ගැටලුවට අදාළ සියලු ප්‍රශ්න විසදගන්න අපි සියලුදෙනාම වටමෙසයකට එකතුවෙන්න ඕනේ. අපි සාකච්චා කරන්න ඕනේ. බලය තියෙන කාලේ එක විදියක් බලය නැතිඋනාම එක විදියක්. අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ.