බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි වන බව කියයි

බ්‍රිතාන්‍ය තවදුරටත් යුරෝපා සංගමය තුළ සිටිය යුතුද නැතිද යන්න තීරණය කිරීමට පැවැති ජනමත විචාරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත්වීමෙන් පසු අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් සිය තනතුරින් ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ජනමත විචාරණයේ ප්‍රතිඵලවලට අනූව සියයට 52ක් යුරෝපා සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්විය යුතු බව ප්‍රකාශ කර තිබිණ.

කෙසේ වුවද ඉවත් නොවිය යුතු බව කියා තිබුණේ සියයට 48කි.

ඒ අනූව බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත  පරිදි තමන් තනතුරින් ඉවත් වන බවත්, බ්‍රිතාන්‍යයට නව අගමැතිවරයෙකු පත්කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මාධ්‍ය අමතමින් ප්‍රකාශ කළේය.