මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවට අදාළ ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති, මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති පී. සමරසිංහ මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකවරයකු වශයෙන් පත් කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති බව දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතාය අනාවරනය කරයි.

සමරසිංහ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ එකී කැබිනට් පත්‍රිකාවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාද අස්සන් තබා ඇති බවයි.

එහි සඳහන් වන පරිදි රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමට ස්වාධීන ඒකකයක් වශයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ජාතික ණය කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට යෝජනා කර ඇති අතර ජාතික ණය කාර්යාලය පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ඉදිරියේදී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත්ය.

ඒ අනුව එම තනතුරට මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති වන පී. සමරසිංහ මහතා සුදුසු බව සඳහන් කර ඇත.

ඔහු එකී උපදේශකවරයකු වශයෙන් 2017.09.01 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසරක කාලයකට රුපියල් 75,000ක මාසික දීමනාවක් හා අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරයකුට හිමි පහසුකම් ලබාදීමට එකඟ වී ඇත.

අදාළ පත්කිරීම පිළිබඳ චෝදනා කරන සමරසිංහ මහතා පැවැසුවේ පී. සමරසිංහ හිටපු තනතුරේ අධිපති බලය පාවිච්චි කරමින් මහ බැංකු වංචාවට සහාය දී ඇති බවට එහි නිලධාරීන්ම චෝදනා කර තිබියදීත් මෙවැනි උපදේශක තනතුරු පිරිනමන්නේ දූෂණ, වංචා ආරක්ෂා කිරීමට බවය.

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ව අගමැති වික්‍රමසිංහගේ රැකියා දස ලක්ෂයේ වැඩසටහනේ ප්‍රධානියකු බවට පත් කිරීමත් අල්ලස් ගත් බවට චෝදනා ලැබූ හිටපු ඇමැති රවි කරුණානායකට ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තනතුරක් දීමටත් අමතරව නව පත්වීමක් සමඟ තවත් පියවරක් මෙසේ අනුගමනය කර ඇති බවද වසන්ත සමරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.