මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්‍ද්‍රන් මහතාගේ බෑණනුවන් වන අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අයත් පර්පචුවල ට්‍රෙෂරීස් සමාගම මේ වනවිට අධික ලාබයක් අත්පත්කරගනිමින් ලංකාවේ අංක එකේ සමාගමක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර එහි නවතම වාර්තාවක් මේ වනවට නිකුත් වී තිබේ.

එම වාර්තා අනුව අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ සමාගම 2016 අප්‍රේල් සහ මැයි මාස දෙකේ ලාභය ඉතා අධික ලෙස වර්ධනය වී ඇති අකාරයව මෙම වාර්තාවෙන් නිකුත් වී ඇත.
ලංකාවේ ප‍්‍රධාන පෙළේ වාණිජ බැංකුවල 2015 මාර්තු-2016 මාර්තු වර්ෂයට අදාළ ලාභයට වඩා විශාල ලාභයක් පර්පචුවල ට්‍රෙෂරීස් සමාගම ලබාගෙන තිබේ. එම ලාභය කෝටි 520ක් ඉක්මවා යන අතර ඒ අනුව පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ එක් දිනක ලාභය එක්කොටි අසූ ලක්‍ෂයක් (18,000,000) වේ.

විශාල ශාඛා ප‍්‍රමාණයක්, විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් ඇති වානිජ බැංකුවක් ලබන ලාභයට වඩා එක් කාර්යාලයක් තිබෙන, සේවකයින් 20ක් පමණ සිටින සමාගමක් ලබා ගැනීම විශ්මය ජනකය. 2014 වර්ෂයේ පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ලාභය කෝටි 90ක් වනවිට 2015 වසරේ අතිවිශාල ලාභයක් ලබන්නේ බැඳුම්කර නිකර අලෙවියෙන් බව සනාත වෙමින් තිබේ.

2013 වසරේ ආරම්භ කරපු එම සමාගම 2015දී කෝටි 520ක් ලැබීමට ප‍්‍රධාන සාධකය වන්නේ 2015 පෙබරවාරි මාසයේ සිදුවූ මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවයි. එම සමාගම විසින් සිදුකරනු ලබන්නේ බැඳුම්කර මිලදීගෙන විකිණීම පමණයි.

01 02 03 04 05 06 07 08 img050 img052 img053 img054 img055 img056 img057 img058 img059 img060 img061 img062 img063 img064 img065 img066 img067 img068 img069 img070 img071 img072 img073 img075 img076-1 img077