හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට සහ දිවිනැඟුම හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට කොළඹ මහාධිකරණය මගින් ඇප නියම කර තිබේ.

සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ලබා දුන් නියෝගය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධන ඇප ඉල්ලීම සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව කොළඹ මහාධිකරණය අදාළ නියෝගය ලබාදී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඊට අදාළ නියෝගය ෆැක්ස් පණිවුඩයක් මගින් කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැනුම් දෙන ලෙස මහාධිකරණ  විනිසුරු එම්.සී.බී.එස් මොරායස් මහතා විසින් නියෝග කළ බව අප වාර්තාකරු  සඳහන් කළේය.