මහබැංකු අධිපති ධූරය සඳහා සුදුස්සෙකු ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ පත්කරන බව ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

මහබැංකු අධිපති ධූරය සඳහා සුදුස්සෙකු ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ පත්කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශකල ඇතැයි ඔහුගේ නිල ට්විටර් ගිණුම වාර්තා කරනවා.

මහබැංකු අධිපතිව සිටි අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ නිල කාලය හෙට(30) දිනෙන් අවසන්වීමට නියමිත අතර ඒ අනුව එම පුරප්පාඩුව වහාම පිරවීමට සිදුවනු ඇත.

 

 

Capture