මහර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිටදී වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

මෙම වෙඩි තැබීමෙන් එක් අයෙකුට තුවාල සිදු ව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

හයිබ්‍රිඩ් වර්ගයේ මෝටර් රථයකින් පැමිණ මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇති අතර බන්ධනාගාරයේ සිට රැගෙන එමින් සිටි රැදවියන් පිරිසක් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.