විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා සිය අමාත්‍යංශය හරහා සිදුකරන ඉදිකිරිම් සිය දියණියට අයිති සමාගමක් මගින් කිරීමට ක්‍රියාකර ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ විෂයපතයක් වන මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ඇතැම් කොන්ත්‍රාත් සිය දියණිය වන චාමී කිරිඇල්ල Chami Kiriella මහත්මියට අයත් යැයි කියන කැන්ඩි කන්ස්ට්‍රක්ශන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගමට පවරන බවටයි තොරතුරු හෙළිවන්නේ.

මෙකී සමාගම විසින් අමාත්‍යංශ කොන්ත්‍රාත් ලබාගෙන ඒවා තවත් සමාගම් වලට උප කොන්ත්‍රාත්තු ලබාදීමෙන් ඉතා විශාල මුදලක් පහසුවෙන් උපයා ගැනීමට හැකිය. බොහෝ දේශපාලකයන් අතීතයේදීද මෙවැනි ක්‍රියාවන් වල යෙදුන බව අප දනිමු. නමුත් ජනවාරි 8 වෙනසක් සිදුකරමින් ජනතාව මෙම රජය පත්කළේ එවැනි කටයුතු සිදුකිරීමට නොවන බව බලධාරීන් වටහා ගත යුතුය.

මීට දින කිහිපයකට පෙර අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පසුගියදා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට උපදේශකවරුන් 56 දෙනෙකු බදවාගෙන ඇති අතර ඔහුන්ට මාසික වැටුප ලෙස රුපියල් 25000/= සහ ඉන්ධන දිමනාව 40000/= ලබා දිමට කටයුතු කර ඇති ඔහුන් අතර O/L අසමත් අයද සිටින බවත් මේ අතර තවත් මහජන සම්බන්ධිකරණ නිළධාරි 96 මහනුවරින් පමණක් බදවා ගෙන තිබේන බවත් වාර්තා වුණා.