ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන නුවර සිට කොළඹ දක්වා වූ පාද යාත‍්‍රාවට අදාළව ජාතික බුද්ධි සේවය දැවැන්ත ක‍්‍රියාන්විතයක් දියත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ආණ්ඩුවේ ඉහළම ප‍්‍රධානීන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කමිටුවක් මගින් මෙම ක‍්‍රියාන්විතයට අදාළ උපදෙස් හා නියමයන් පනවා ඇති අතර අදාළ කටයුතු සඳහා ජාතික බුද්ධි ඒකකයේ ප‍්‍රධානීන් කිහිප දෙනෙකු යටතේ පළාත් හා දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමෙන් පොලිස් හා ආරක්ෂක හමුදාවන් හි විශේෂ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් යොදවා තිබේ.

මෙම ක‍්‍රියාන්විතය යටතේ නුවර කොළඹ පාගමන සඳහා එක්වන පිරිස කෙතරම් සංඛ්‍යාවක් වුවද ඒ සියලූ දෙනාගේම තොරතුරු වෙන් වෙන්ව එක්රැස් කෙරෙනු ඇත. ඒ සඳහා මූලික පියවරක් ලෙස පාගමනට සහභාගී වන සියලූ දෙනාම ඇතුළත් වන ආකාරයට වීඩියෝ ගත කරනු ඇති අතර පසුව එක් එක් පුද්ගලයාට අදාළව වෙන් වෙන්ව තොරතුරු රැස්කර විශ්ලේෂණය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. අදාළ වීඩියෝ ගත කිරීම සඳහා ජාතික බුද්ධි ඒකකයට අයත් නිල ජායාරූප හා වීඩියෝ ශිල්පීන්ට අමතරව පුද්ගලික අංශයේ රූපවාහිනි සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවකම තෝරාගත් මාධ්‍ය කණ්ඩායමකගෙන් සහය ලබාගැනීමට දැනටමත් කටයුතු යොදා තිබේ.

අදාළ වීඩියෝ සහ ඡායාරූප උපයෝගි කරගනිමින් ලබාගන්නා තොරතුරු පදනම් කරගෙන එක් එක් පුද්ගලයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු වලට අමතරව ඔවුන්ගේ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සමීපතමයන්ගේ දත්ත ඇතුළත් පරිගණක දත්ත ගොණුවක් සැකසීමට නියමිතය. එමෙන්ම අදාළ පුද්ගලයන්ගේ ව්‍යාපාරික හා ඉඩම් හිමිකම්, ආදායම් මාර්ග පිළිබඳව ද තොරතුරු එක්රැස් කරනු ඇති අතර විශේෂයෙන්ම තාවකාලික බලපත‍්‍ර යටතේ ඇති ඉඩම් ඇතුළු ඔවුන් සතු ඉඩකඩම් පිළිබඳව ද අනවසර පදිංචිකරුවන් හා රජය මගින් ප‍්‍රදානය කර ඇති ඉඩම් පිළිබඳව ද තොරතුරු රැස්කරන ලෙසට විශේෂ උපදෙසක් ද ලබාදී තිබේ.

මේ ක‍්‍රියාවලිය මූලික වශයෙන් ජාතික බුද්ධි ඒකකය මගින් මෙහෙයවනු ඇති අතර ඒ සඳහා සහය කරගැනීමට පළාත් සහ දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමෙන් විශේෂ පොලිස් සහ ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් දැනටමත් තෝරාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.