මහින්ද රාජපක්ෂ යනු ඉරාකයේ සදාම් හුසේන් ලිබියාවේ කර්නල් ගඩාෆි වැනි පාලකයෙකු බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේම මාධ්‍ය නියෝජිතයෙකු විසින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

රටේ පාලන බලය වෙනස් වීම නිසා නුදුරේදීම ශ්‍රී ලාංකීකයින්ට ආහාර පාන හිඟ වනු ඇති බවටද ඔහු අනාවැකි පල කරනවා. සදාම් හුසේන් සහ කර්නල් ගඩාෆි යනු ලෝකයම පිළිකුල් කරනු ලබන මිනීමරු ඒකාධිපතියන්ය.

ඒ අතරින් සදාම් හුසේන් විදේශ ආක්‍රමනකින් පසුව ඝාතනය කරනු ලැබූ අතර කර්නල් ගඩාෆි ඝාතනය වුයේ අභ්‍යන්තර ජනතා කැරැල්ලක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.

ලංකාවේ සිදුවූ දේශපාලන පෙරළිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයකින් සුදුවූවක් වන අතර සදාම් හුසේන්ට සහ කර්නල් ගඩාපිට අත්වූ ඉරණම මහින්ද රාජපක්ෂට අත් නොවීම ගැන ඔහුගේ අනුගාමිකයින් සතුටු විය යුතුය.

2