මහබැංකු බැදුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම සඳහා නව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද(07) පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට කැඳවා තිබේ.

අද පස්වරුවේ කෝප් කමිටු රැස්වීම පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදි පැවැත්වේ.

පසුගිය සතියේ රැස්වූ කෝප් කමිටුව අද දිනයේදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ එහි නිලධාරී මණ්ඩලය කමිටුව හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම්දී ඇත.