ආබාධිත රණවිරු විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රශ්නය පිටුපස වෙනත් දේශපාලන අරමුණක් ඇති බවට සැකයක් ඇතැයි ආරක්ෂක ලේකම් කරුණසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. ඔහු පෙන්වා දුන්නේ මෙම රණවිරුවන්ට මාසිකව රුපියල් 65000 ක අවම වැටුපක් රජයෙන් පිරිනමන බවයි. වත්මන රජය බලයට පත්විමට පෙර ආබාධිත රණවිරුවන්ට බලපෑ ප්‍රශ්න 28 ක් පැති අතර එයින් ප්‍රශ්න 25 කට වත්මන රජය විසඳුම් පිරිනමා තිබෙන14962327_10209563354233838_991341603_nවා.

මෙම ප්‍රශ්නය 2008 සහ 2010 වසරවල ඇති තත්වයක් බවයි අද කොළඹ පැවැති රණවිරු රැකියා වෙළඳ පොලට පැමිණි අවස්ථාවේ කියා සිටියේ. විසඳිමට ඉතිරි වු ගැටලු 03 න් 02 ක් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් විසඳුම් ලබාදිමට ක්‍රිය කළ බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

“සේවා විශ්‍රාම වැටුප් පිරිනැමිම මුලු රාජ්‍ය සේවයට බලපාන ප්‍රශ්නයක් . එවැනි ප්‍රශ්නයක් ප්‍රවේසමෙන් විසඳිම කළ යුතු වනවා“

ඒ අනුව යුද හමුදාවේ අනපනත් වෙනස් කර පාර්ලිමේන්තුව මගින් මෙම ප්‍රශ්නය විසඳිමට ජනාධිපතිතුම ඊයේ කළ තිරණයද ආරක්ෂක ලේකම් කරුණසේන හෙට්ට්ආරච්චි මහතා මෙහිදි අවධාරනය කළා. 2017 වසරේ අයවැයට ඇතුලත් කර ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස ගෙවිමට හැකි බව ආරක්ෂක ලේකම් පෙන්වා දුන්නා.

එසේ ප්‍රශ්නය විසඳිමට තිරණය කර තිබියදි සුළු පිරිසක් මේ අන්දමින් ක්‍රියාත්මකවිම සැක සහිත කරුණක් බවයි ඔහු පවසන්නේ.