මිහිදු හිමි දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ පුතෙක් බව සදහන් කරමින් පරාජිත ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ නිකුත් කල ආන්දෝලනාත්මක පොසොන් දින පණිවුඩය මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි කතාබහට ලක්වී ඇත..

මෙන්න එම පණිවිඩය…