ලෝකයේ වටිනාම ඛනිජ වැලි නිධිය පිහිටි ත්‍රිකුණාමල පුල්මුඩේ ඛනිජ වැලි සමාගම කිසිම මුදලක් අයකර නොගෙන නිෂ්පාදන ආදායමෙන් කොටසක් ආණ්ඩුවට ලබාදීමේ පදනම මත ඉන්දියානු සමාගමකට විකිණීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් අදාළ ආයතනය අයත් අමාත්‍යාංශය භාර අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දීන් මහතා හරහා කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා අද (06) පැවත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව අන්තර්ජාල වාර්තා සඳහන් කරනවා.

කෝටි ගනන් වාර්ෂිකව මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත මුදල් ලබා දෙන සි.ස ලංකා මිනරල් ඇන්ඩ් සෑන්ඩ්ස් සමාගම පූර්ණ රජයට අයත් සමාගමක් වන අතර කිසිම තරගකාරි ටෙන්ඩර් කැදවීමකකින් තොරව නව ක්‍රමවෙදයක් භාවිතා කරමින් එනම් ‘ස්විස් චැලේන්ජ් මෙතඩ්’ (Swiss challenge Method) ලෙස හදුන්වා දෙමින් මෙම විකිණීමට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව පිලියෙල කොට ඇති බවයි එම තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ.

මේ අනුව ආණ්ඩුවට කිසිම මුදලක් ලංකා මිනරල් ඇන්ඩ් සෑන්ඩ්ස් සමාගම මිලදි ගන්නා ඉන්දිය සමාගම මගින් ගෙවනු නොලබන අතර ඛනිජ වැලි අලෙවි කොට ලැබෙන මුදලින් කොටසක් පමණක් රජයට ගෙවීමට නියමිතය.

ලංකා මිනරල් ඇන්ඩ් සෑන්ඩ්ස් සමාගම 2011 වසරේ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 1107 ක් වූ අතර 2012 දි එය මිලියන 1373 ක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ 2012 වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

මෙම ගනුදෙනුවේ විශාල කොමිස් මුදලක් රටේ ප්‍රධාන දේශපාලඥයකුගේ සහෝදරයෙකුගේ සාක්කුවට දීර්ඝකාලීනව යන ආකාරයෙන් අවශ්‍ය ගිවිසුම අදාළ ඉන්දීය සමාගම වෙනුවෙන් සකස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තාවේ.