මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා දෙවන කොටසේ වැඩ අද ආරම්භ විය. කි.මි 39.7 ක් දිග මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමේ කාලය දෙකහමාරකි.

මෙයට අඹේපුස්ස දක්වා දිවෙන කි.මි 9.7 ක දිග පිවිසුම් මාර්ගය ද ඇතුලත්වේ. මංතීරු 4කින් යුතුව ඉදිවේ. පැයට කි.මී.100ක වේගයෙන් වාහන ධාවනය කල හැකි පරිදි නිම කෙරෙන මෙහි අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 5ක් ඇතුලත්ය. මීරිගම උතුර, නාකුළුගමුව, පොතුහැර, දම්බොක්ක සහ කුරුණෑගල යන ස්ථානයන්හි එම අන්තර් හුවමාරු ස්ථාපිත කෙරේ.

මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා ස්ථාන 4ක පාලම් මතින් අධිවේගී මාර්ගය දිවෙන අතර පාලම් වලින් ආවරණය කෙරෙන දුර ප‍්‍රමාණය මීටර් 1095කි. මහමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ගිරිඋල්ල බෝයවලාන මංසන්දියේ දී මුල් ගල තබා මෙය ආරම්භ කෙරිණ.