මෙම වසරේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ අඩුවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව අග්‍රමාත්‍ය  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

පසුගිය වසරක කාලය තුළ මුහුණදීමට සිදු වූ ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයන් මීට හේතු වන බව ඔහු පවසයි.

ගංවතුර සහ නායයාම් හේතුවෙන් සිදු වූ ආපදා තත්ත්වයන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා  නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති රැස්වීමට සහභාගීවෙමින් අග්‍රමාත්‍ය වරයා මේ බව කියා සිටියේය.