පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමය තුල වැඩිම වේගයකින් වර්ධනය වූ දේශපාලන FaceBook බවට පත්වී අපේ රටේ පළමු වරට ලයික්ස් මිලියනය ඉක්මවූ දේශපාලන FaceBook පිටුව බවට පත්වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ FaceBook පිටුව අද ලයික්ස් එකොලොස් ලක්ෂය ඉක්මවමින් නව කඩ ඉමකට ලගා වුනා.

ඒ අනුව මේ වනවිට වැඩිම පිරිසක් අනුගමනය කරන දේශපාලන FaceBook බවට බවටද මේ අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පිටුව පත්ව තිබෙනවා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සන්ධාන අපේක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ FaceBook පිටුව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන FaceBook පිටු අතර පළමු තැන රැඳී සිටීමට හැකිවී තිබුණත් පසුගියදා ඔහුගේ අනුගාමික පිරිස පසු කර යෑමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පිටුවට හැකි වුනා.

මේ තුලින් පෙනීයන්නේ ශ්‍රී-ලංකාව තුල ජීවත්වන සමාජ ජාල හා සම්බන්ධ වී සිටින තරුණ ප්‍රජාව තුල පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් පවත්වාගෙන ගිය පාලන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ඇල්මැරුණු ස්වභාවයක් හා විවේචනයක් පවතින අතර සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් හඳුන්වාදුන් යහපාලන සංකල්පය පිළිඹඳව දැඩි විශ්වාසයක් සහ උද්යෝගයක් පවතින බවත්,රාජපක්ෂ රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කළ දේශපාලකයන් කෙරෙහි ශ්‍රී ලාංකාවේ සමාජ ජාලා පරිහරනය කරන අය දැඩි කැමැත්තක් පසුවන බවත්ය.

14360522_10209085977619721_1601811781_o

www.facebook.com/maithripalas/