අද උදේ මාතර සුරාබදු අධිකාරි කාර්යාලය විවෘත වුනේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

ජනාධිපතිතුමන් පීත්ත පටිය කපලා මාතර සුරාබදු කාර්යාලය විවෘත කළා.

මේ අවස්ථාවට යහපාලන ආණ්ඩුවේ දේශපාලඥයින් ගණනාවකුත් එකතුවෙලා හිටියා.

මේ සුරාබදු අධිකාරි කාර්යාලයේම කොටසක සිරමැදිරියක් තිබුණා.

සිරමැදිරිය හදලා තිබුනේ සුරාබදු නීති උල්ලංඝනය කරන අයව අත්අඩංගුවට අරගෙන රදවලා තියන්න.

අලුතින්ම හදපු නිසා මේ සිරිමැදිරියේ මීට ඉස්සෙල්ලා කවුරුවත් රදවලා තිබ්බේ නැහැ.

සිරමැදිරිය ගාවට ආපු ජනාධිපතිතුමාට හිතුනේ ඇමතිවරු කිහිපදෙනෙක් ඇතුළට දාලම මේ සිරමැදිරිය විවෘත කරන්න ඕනේ කියලයි.

ජනාධිපතිතුමා මුලින්ම මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා ඇතුළට දාන්න හැදුවත් මුලින්ම ඇතුළට යන්න එතුමා කැමති වුනේ නැහැ.

කොහොම වුනත් දයාසිරි ජයසේකර ක්‍රීඩා ඇමතිතුමා, දකුණු පළාත් මහ ඇමති ශාන් විජේලාල් මහතාටත් කූඩුවට යන්න සිද්ධ වුුණා.

ඒ වගේම යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් වුනු ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන වගේම එයාගේ පුතෙක් වන දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී පසද යාපා අබේවර්ධනවත් ජනාධිපතිතුමන් සිරකුටිය ඇතුළට දාලා දොර වහන්න හැදුවා.