වත්මන් ජනාධිපති බලයට පත්නොවුයේනම් මෙම තීන්දුව මේ අයුරින් ප්‍රකාශයට පත්වීමට නොතිබුනු බවයි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය නඩු තීන්දුවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේ.

කෙනෙකුට විපතක් සිදුවනු බලා සතුටු වන්නට තරම් අමානුෂීය නොවන බවත් ඇය කියා සිටියා.

එහෙත්, තමන්ට සිදුවු අසාධාරණය වෙනුවෙන් නීතිය හමුවට ගොස් නීතියේ පිළිසරණ බලාපොරොත්තු වූ බවයි, ඇය කියා සිටියේ.

භාරත ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා ඝාතනය වීමෙන් පසු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියත්, ඇයගේ මවත් ඉතා දුක්බර තත්වයකට පත්වූ බව ද ඇය ප්‍රකාශ කළා.

තමන්ට සිදුවු ආසාධාරණය වෙනුනේ සැමවිටට සාධාරණයක් අප්‍රේක්ෂා කළ බව ද එද අද හිමිවූ බව ද වැඩිදුරටත් මාධ්‍ය වෙත අදහස් ඇය කියා සිටියා.