පටු අරමුණු සහිත ඇතැම් කණ්ඩායම් විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වෙමින් සිටින බව නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ කුමණ බලවේග පැමිණියද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජය කළ නොහැකි බවයි.

ඉතා ඉක්මණින් පාර්ලිමේන්තු යාමට උත්සාහ කරන පිරිසක් විසින් මෙය සිදුකරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, ආණ්ඩු බලය නොමැතිව කැබිනට් මණ්ඩලයක් නම් කිරීම හාස්‍යජනක කරුණක් බව නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩු පාර්ශවය නියෝජනය කරන තමන් ඇතුළු පිරිස විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ඡන්දය භාවිත කළ ජනතාව සඳහා රැකවරණය ලබාදෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.