විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සිටි සුනඛයින් මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

එලෙස මරා දැමූ බල්ලන්ගේ ඡායාරූප හා වීඩියෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී.

කළ විමසීමකදී මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ, ඒ පිළිබඳ තමන්ට ද වාර්තාවී ඇති බව යි.

කෙසේ වෙතත් සුනඛයින් මරා දැමී ම සම්බන්ධයෙන් සිසුන්ගේ මෙන් ම සත්ත්ව හිංසනයට ලැදි බොහෝ පිරිසකගේ විරෝධය මතුවෙමින් තිබේ.