රංගිරි දඹුලූ රජමහා විහාරස්ථානයේ මතුව ඇති ගැටළුව විසඳීම සඳහා ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මැදිහත් වී තිබෙනවා.
ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ සහ රංගිරි දඹුලු පාර්ශ්වයේ භික්ෂූන් වහන්සේ සමග ද සාකච්ඡා කර ඇති බව වාර්තා වෙයි