රජයේ විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා අද දිනයේ කෝප් කමිටුව වෙත කැඳවා තිබේ.

කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පැවසුවේ අද පස්වරු 2.00ට කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස විඝනකාධිපතිවරයාට දැනුම් දී ඇති බවයි.

මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් සිදුකළ බව කියන බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස කෝප් කමිටුව විසින් පසුගියදා රජයේ විඝණකාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබුණි.

එම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ කෝප් කමිටුවේ අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බව කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේය.